headbanner

ដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel welded tube

  បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

   

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ២០១, ២០២, ៣០១, ៣០២, ៣០៤, ៣០៤ អិន, ៣១០ អេស, ៣១៦, ៣១៦ អិលអិន, ៣២១, ៤១០, ៤៣០, ៤៣១, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតធំបំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូចតុបតែងដែកអ៊ីណុក បំពង់, បំពង់រាងចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុក, បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក, បំពង់ការ៉េដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel U-tube

  បំពង់ដែកអ៊ីណុកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

   

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ៣០១, ៣០២, ៣០៣, ៣០៤, ៣១០ អេស, ៣១៦, ៣១៦ ធី, ៣១៧ អិល, ៣២១, ៤០៣, ៤១០, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតធំបំពង់ដែកតុបតែងដែកអ៊ីណុកបំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុករាងចតុកោណកែង បំពង់, បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក, បំពង់ការ៉េដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel square tube

  បំពង់ដែកអ៊ីណុកការ៉េ

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

   

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ២០១, ៣០២, ៣០៤, ៣០៤ អិល, ៣១៦, ៣១៧ អិល, ៣២១, ៤០៣, ៤១៦, ៤២០, ៤៣០, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតធំបំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូចបំពង់ដែកអ៊ីណុកតុបតែងបំពង់ដែកអ៊ីណុក បំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅ, បំពង់រាងចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុក, បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel spiral tube

  បំពង់វង់ដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

   

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ 201, 302, 304, 304L, 316, 316L, 316LN, 316N, 316Ti, 317L, 420, 430, S321, បំពង់ដែកអ៊ីណុកភ្លឺថ្លា, បំពង់តុបតែងដែកអ៊ីណុក, បំពង់រាងចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុក, អ៊ីណុក បំពង់មូលដែកថែបបំពង់ដែកអ៊ីណុកបំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel shaped tube

  បំពង់រាងដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០
  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ 201, 301, 303, 304L, 304N, 310S, 316, 316LN, 316N, 317, 430, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតធំបំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូចបំពង់តុបតែងដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក បំពង់រាងចតុកោណ, បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក, បំពង់ការ៉េដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel seamless tube

  បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ២០២, ៣០១, ៣១៦ អិលអិន, ៣១៦ ធី, ៣១៧, ៣២១, ៤០៣, ៤១០, ៤១៦, ៤២០, ៤២០, ៤៣០, ៤៣១, អេស ៣២១, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូច, បំពង់តុបតែងដែកអ៊ីណុក, បំពង់រាងចតុកោណកែងដែកអ៊ីណុក, បំពង់រាងដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel round tube

  បំពង់មូលដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

   

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ២០២, ៣០៣, ៣០៤, ៣០៤ អិន, ៣១០ អេស, ៣១៦, ៣១៦ អិលអិន, ៣១៦ ធី, ៣២១, ៤១៦, ៤២០, ៤៣០, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតធំបំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូចបំពង់ដែករលោង , បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក, បំពង់រាងដែកអ៊ីណុក, បំពង់ការ៉េដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel rectangular tube

  បំពង់រាងចតុកោណដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ២០១, ២០២, ៣០១, ៣០២, ៣០៤, ៣១០ អេស, ៣១៦, ៣១៦ អិន, ៤១០, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតធំបំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូចបំពង់ដែករលោងដែកអ៊ីណុកបំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក បំពង់រាងអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកបំពង់រាងអ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកបំពង់អ៊ីណុកដែកអ៊ីណុកបំពង់ដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel heat exchange tube

  បំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ 201, 302, 304, 304L, 304N, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 416, 431, បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូច, បំពង់ដែកភ្លឺថ្លា, បំពង់ដែកអ៊ីណុក , បំពង់តុបតែងដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុករាងការ៉េដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel decorative tube

  បំពង់តុបតែងដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ 201, 303, 304, 304N, 316, 316LN, 316Ti, 317L, 430, 431, បំពង់ដែកអ៊ីណុកភ្លឺថ្លា, បំពង់ដែកអ៊ីណុក, បំពង់មូលដែកអ៊ីណុក, បំពង់គ្មានថ្នេរដែកអ៊ីណុក, ដែកអ៊ីណុក បំពង់រាង, បំពង់វង់ដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុក

 • Stainless steel capillary tube

  បំពង់ capillary ដែកអ៊ីណុក

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

   

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ២០១, ២០២, ៣០៤ អិល, ៣១៦, ៣១៦ អិន, ៣១៧, ៣២១, ៤០៣, ៤១០, ៤៣០, ៤៣១, បំពង់ដែកអ៊ីណុកភ្លឺរលោងបំពង់តុបតែងដែកអ៊ីណុកបំពង់ផ្លាស់ប្តូរកំដៅដែកអ៊ីណុកបំពង់មូលដែកអ៊ីណុក , បំពង់រាងដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុករាងការ៉េ

 • Stainless steel bright welded tube

  បំពង់ដែកអ៊ីណុកភ្លឺថ្លា

  ជួរតម្លៃ FOB៖ ១០០០-៦០០០

  សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់៖ ច្រើនជាង ៣០០០០ ធី

  ពីបរិមាណ៖ ច្រើនជាង ២ ធី

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ ៣-៤៥ ថ្ងៃ

  ការដឹកជញ្ជូនកំពង់ផែ៖ ឈីងតាវសៀងហៃធានជីននីងបូស៊ិនជិន

  ប្រភេទ៖ បំពង់ដែកអ៊ីណុកស្លាក៖ ២០២, ៣០៣, ៣០៤ អិន, ៣១០ អេស, ៣២១, ៤០៣, ៤១០, ៤១៦, ៤២០, ៤៣០, ៤៣០, ៤៣១, បំពង់ដែកអ៊ីណុកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំ, បំពង់ដែកអ៊ីណុកអង្កត់ផ្ចិតតូច, បំពង់តុបតែងដែកអ៊ីណុក, ដែកអ៊ីណុក បំពង់រាងចតុកោណ, បំពង់រាងដែកអ៊ីណុក, បំពង់ដែកអ៊ីណុក

123 បន្ទាប់> >> ទំព័រ ១/៣